Навигација
Назад

Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

Од оснивања Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији до 05. јуна 2020. године, одобрено је:

  • 192 захтева за лечење у иностраним здравственим установама,
  • предложено је да се пошаље 396 узоракa за дијагностичко испитивање, у иностране лабораторије и
  • одобрен је 41 захтев за лечење уз ангажовање иностраног медицинског стручњака. За неколико пацијената одобраван је одлазак на лечење више пута.

Најчешћа обољења због којих је одобравано лечење у иностраним центрима укључивала су:

  • неуролошке болести: церебрална парализа, тешка обољења крвних судова мозга
  • болести локомоторног система,
  • онколошка и хемато-онколошка обољења.

Планирана средства за Буџетски фонд у  2020. години износе 544.233.000 динара.

До сада је потрошено у 2020. години 89.286.603 динара. Расположива средства износе:

  • на извору 01-општи приходи и примања буџета 415.628.496 динара;
  • на извору 15-неутрошена средства донација из претходних година 14.317.000 динара и
  • на извору 08-добровољни трансфери од физичких и правних лица, 800 динара (у току 2020.године до сада је уплаћено 800 динара).