Надзорни одбор

Председник:

Веран Матић, главни и одговорни уредник РТВ “Б92”

Чланови:

  1. Сандра Павловић, Национална организација за ретке болести Србије,
  2. Дејан Пантелић, Радио-телевизија Србије,
  3. Наташа Дамјановић, новинар,
  4. доц. др Зоран Радојичић, директор Универзитетске дечје клинике,
  5. доц. др Радоје Симић, вршилац дужности директора института за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”
  6. проф. др Радан Џодић, Институт за онкологију и радиологију Србије

 Решење о именовању надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

Решење о именовању члана надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији