Надзорни одбор

Председник:

Веран Матић, главни и одговорни уредник РТВ “Б92”

Чланови:

  1. Сандра Павловић, Национална организација за ретке болести Србије,
  2. Дејан Пантелић, новинар,
  3. Наташа Дамјановић, новинар,
  4. др Синиша Дучић, директор Универзитетске дечје клинике,
  5. доц. др Радоје Симић, вршилац дужности директора института за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”
  6. проф. др Радан Џодић, Институт за онкологију и радиологију Србије

Записник са дванесте седнице Надзорног одбора 12.10.2018.

Записник са једанесте седнице Надзорног одбора 01.10.2018.

Записник са десете седнице Надзорног одбора 21.09.2018.

Записник са Надзорног одбора Буџетског фонда

 

 Решење о именовању надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

Решење о именовању члана надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији