Информације о одобреним захтевима из Буџетског фонда у периоду од 01.01.2017. до 28.07.2017.

 1. АМ, 3 године, упућен је на оперетивно лечење ока- витректомију,   на клинику  Sint-Augustinus у Белгију, са родитељем у пратњи.  Уплаћени су трошкови на име оперативног лечења у износу од 3700 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства и за трошкове превоза за дете и родитеља у пратњи, на релацији Београд-Брисел-Београд.  Овај пацијент је поново упућен  на другу интервенцију  у јулу 2017.године  у исту инострану клинику. Одобрена средства по новом упућивању износе 3.700.евра.
 2. АП, 20 година, упућен у болницу „АКХ “, у Бечу- Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, на планирану предтрансплантациону евалуацију. Трошкови лечења износе  8.195 евра. Из Буџетског фонда одобрена су и средства за трошкове превоза за пацијента и мајку у пратњи, на релацији Београд-Беч-Београд.
 3. ВШ, 4 месеца, упућена на контролни преглед ока у клинику  Sint-Augustinus у Белгију, са родитељем у пратњи.  Трошкови контролног прегледа износе 750 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства и за трошкове превоза за дете и родитеља у пратњи, на релацији Београд-Брисел-Београд.
 4. АЂ, 18 година, упућен у у инострану здравствену установу у „Malteser Krankenhaus St.Franziskus – Hospital“, Фленсбург, Немачка,  на име допунског испитивања – PCR квантитативна молекуларна дијагностика. Одобрена средства из Буџетског фонда износе 4000 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи.
 5. ТЧ, 18 година, упућена у клинику у Италију на предложену хируршку интервенцију (Лимфо-венска деривативна микрохируршка процедура). Трошкови лечења износе 61.986,50 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза  за пацијента и родитеља у пратњи.
 6. РМ, 5 година, упућена у клинику  „IASO Childrens Hospital “, у Атину, ради обављања комплетне корекције комплексне срчане мане чије урођене кардиохируршко лечење је започето у овој иностраној установи. Трошкови лечења износе 6.612 ЕУРА.
 7. СФ, 7 година, упућена у инострану установу „АCIBADEM“, у Истанбул, Турска, на интервенцију: селективну дорзалну ризотомију. Трошкови лечења износе 26.200 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи. У пратњи пацијента у Истанбул је упућен и лекар са  Клинике за неурохирургију.
 8. ПР, 6 година, упућена у инострану установу „АCIBADEM“, у Истанбул, Турска, на интервенцију: селективну дорзалну ризотомију. Трошкови лечења износе 26.200 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи. У пратњи пацијента у Истанбул је упућен и лекар са  Клинике за неурохирургију.
 9. КД, 5 година, упућена у инострану установу „АCIBADEM“, у Истанбул, Турска, на интервенцију: селективну дорзалну ризотомију. Трошкови лечења износе 26.200 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи. У пратњи пацијента у Истанбул је упућен и лекар са  Клинике за неурохирургију
 10. СМ, 3 године, дете са дијагнозом малигне болести упућено је у инострани центар „Klinikum Stuttgart“, у Штутгарту, Немачка, на изузетно компликовану радикалну хируршку интервенцију, и потребну специфичну радиотерапију у виду брахитерапије. Брахитерапија је специфична радиоптерапија која се спроводи у циљу лечења солидних тумора и овај метод се не примењује у Србији у дечјем узрасту. Трошкови лечења износе 56.632,50 ЕУР.
 11. КГ, 6 година, упућен у инострану установу „АCIBADEM“, у Истанбул, Турска, на интервенцију: селективну дорзалну ризотомију. Трошкови лечења износе 26.200 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи. У пратњи пацијента у Истанбул је упућен и лекар са  Клинике за неурохирургију
 12. НП, 6 година, упућена у инострану установу „АCIBADEM“, у Истанбул, Турска, на интервенцију: селективну дорзалну ризотомију. Трошкови лечења износе 26.200 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи. У пратњи пацијента у Истанбул је упућен и лекар са  Клинике за неурохирургију
 13. МН, 6 година, упућен у инострану установу „АCIBADEM“, у Истанбул, Турска, на интервенцију: селективну дорзалну ризотомију. Трошкови лечења износе 26.200 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи. У пратњи пацијента у Истанбул је упућен и лекар са  Клинике за неурохирургију.
 14. ЛМ, 5 година, упућена на контролни преглед у инострану установу „АCIBADEM“, у Истанбул, Турска. Из Буџетског фонда су одобрена средства у износу од 180 евра као и средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи.
 15. АКГ, 8 година, упућена у инострану установу „АCIBADEM“, у Истанбул, Турска, на интервенцију: селективну дорзалну ризотомију. Трошкови лечења износе 26.200 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи.
 16. АД, 3 године, упућен у инострану установу „АCIBADEM“, у Истанбул, Турска, на интервенцију: селективну дорзалну ризотомију. Трошкови лечења износе 26.200 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи.
 17. ПШ, 26 година, одлазак на контролни преглед, у Руску академију медицинских наука у Москву, где је пацијенту обављена интервенција лечења дубоке мождане стимулације базалних ганглија са инплантацијом електрода. Трошкови контролног прегледа су бесплатни, а из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и смештаја за пацијента и мајку у пратњи.
 18. ГЛ, 7 година, упућен на ортопедско хируршко лечење у инострану здравствену установу

ФГБУ РНЦ ВТО „Академика Г.А.Илизарова“ Министарства здравља Русије, Курган, Русија. Из Буџетског фонда су одобрени трошкови лечења у  износу од 1.312.060 Рубаља.  За време путовања и трајања лечења родитељ детета боравиће са дететом у иностранству, у Кургану.

 1. ЛЛ, 2 године, пацијенткиња са хематоонколошким обољењем упућена у инострану здравствену установу  „University Medical Center Utrecht“ Утрехт, Холандија, где ће бити урађена алогена трансплантација матичних ћелија хематопоезе у склопу лечења основне  болести Hurlex синдром ( MPS I).
 2. MG, 18 година, упућена на ортопедско хируршко лечење у иностраној здравственој установи, Ортопедска болнишница Валдолтра, Анкаран, Словенија. Из Буџетског фонда су одобрени трошкови лечења  у износу од 1923 евра.

 

Инострани стручњак: у 2017.години из Буџетског фонда одобрена су средства за долазак иностраног ортопедског стручњака из Русије  у Универзитетску дечју клинику, који је извео оперативно лечење  код 4 болесника са сложеном ортопедском патологијом. Поред хируршких интервенција обављени су и консултативни прегледи за неколико пацијената са врло сложеном урођеном аномалијом локомоторног система.

Уз Буџетског фонда у 2017. године су одобрена средства и за слање 53 узорака на дијагностичко испитивање у иностране лабораторије у Белгију,  Љубљану и Холандију.