Информација у вези са Буџетским фондом за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

Од оснивања Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији до 14. септембра 2018.године, одобрена су 127 захтева за лечење у иностраним здравственим установе, предложено је да се пошаље 241 узорак за генетско или метаболичко испитивање, у иностраним лабораторијама  и одобрен је долазак иностраног експерта за 19 пацијената. За неколико пацијената одобраван је одлазак на лечење више пута.

У 2018. години одобрен је 42 захтев за лечење (за неке пацијенте је одобравано лечење више пута), предложено је да се пошаље 69 узорака на генетско или метаболичко испитивање, у иностране лабораторије и одобрен је долазак иностраног експерта који је у Универзитетској дечјој клиници  извео  ортопедске интервенције код 3 пацијента (2 пацијента су имала по 2 интервенције). Инострани стручњак је обавио и консултативне прегледе пацијената са врло сложеном урођеном аномалијом локомоторног система.

Утрошена средства у току 2018.године износе: 208.186.051,67 динара и то: 202.374.368,30  динара (из буџета) и 5.811.683,37  динара (из средстава донација).

Најчешћа обољења због којих је одобравано лечење у иностраним центрима укључивала су:

– неуролошке болести,: церебрална парализа, тешка обољења

крвних судова мозга

– болести локомоторног система,

– хемато-онколошка обољења,

– стечена обољења очију код превремено рођене деце.

Расположива средства износе:

Средства буџета 56.095.997,70 динара

Средства донација на  динарском рачуну 1.536.229,40 динара, (од чега су 518.197,97 динара пренета средства из ранијих година, и 1.018.031,43 дин – уплаћена средства у 2018.години).

Средства донација на девизном рачуну 2.099,88 евра.