Информација о расположивим средствима на рачуну Буџетског фонда

Pасположива средства на дан 2.2.2018. године износе:

–          Средства буџета износе  253.691.120,25 дин.

–          Средства донација на  динарском рачуну износе  6.356.521 дин,

–          Средства донација на девизном рачуну износе 2.099,88  евра.

 Oд oснивања Буџетског фонда (новембар 2014.године) до данас одoбрено је 95 одлазака на лечење и контролне прегледе у иностране здравствене установе за 72 пацијената .

За неколико пацијената одобрен је одлазак на лечење више пута.

Oдобрена су и средства за слање 173 узорка за генетско или метаболичко испитивање, у иностраним здравственим установама.