Информација о одобреним захтевима из Буџетског фонда у периоду од 01.01.2015 – 31.12.2015.

У току 2015. године реализован је одлазак 22 пацијента на лечење и контролне прегледе у иностране здравствене установе и послато је 19 узорка на дијагностичко испитивање у иностране лабораторије. Такође у 2015.години су долазила 2 инострана стручњака у Универзитетску дечју клинику.

У 2015.години укупно је потрошено за трошкове лечења и трошкове слања узорака на дијагностичко испитивање 102.162.106,16 динара и 141.147,89 евра.

Најчешћа обољења због којих је одобравано лечење  из Буџетског фонда укључивала су:

– неуролошке болести, 12 пацијената;

– болести локомоторног система, 5 пацијената,

– хемато-онколошка обољења – 1 пацијенат,

– ОРЛ -1 пацијент

– обољења очију– 3  пацијента и др.

За 6 пацијената оболелих од церебралне парализе преко Буџетског фонда одобрена су средстава за одлазак на лечење у Ст Луис, САД, док је пацијент оболео од ретке болести moya-moya упућен у инострану здравствену установу у Цирих, Швајцарска.  За 5 пацијената, такође оболелих од неуролошких болести, којима су изведене неурохируршке интервенције,  одобрена су средства, за лечење у Чешкој, Немачкој и Аустрији, док је један пацијент упућен на контролни преглед у Русију. Из области ортопедије, један пацијент је упућен у Швајцарску на операцију стопала, а поред тога су одобрена и 2 захтева из области ортопедије за лечење у Кургану, Русија. Из области хематоонкологије  одобрен је 1 захтев за лечење неуробластома у Италији, а из области ОРЛ је одобрен један захтев  за реконструктивну хирургију у Цириху. Из области офталмологије одобрена су три захтева за лечење у Белгији и Великој Британији. Такође за пацијента оболелог од плућног емфизема одобрен је захтев за лечење у Бечу, Аустрија.

Из Буџетског фонда су одобрена и средства за слање 19 узорака за генетско или метаболичко испитивање, у иностране лабораторије.

У току 2015.године из овог фонда   одобрен је и реализован долазак два инострана експерта. Инострани стручњак из Лондона је  извео интервенцију без накнаде у Универзитетској дечјој клиници, док су из Буџетског фонда одобрена средства за трошкове путовања и смештаја. Такође, из Буџетског фонда су одобрена средства за долазак ортопеда из Русије који је у Универзитетској дечјој клиници извео оперативно лечење болесника са сложеном ортопедском патологијом. Поред хируршких интервенција обављени су и консултативни прегледи за неколико пацијената са врло сложеном урођеном аномалијом локомоторног система.

Веће комисије Буџетског фонда је, у вези са избором иностране здравствене установе у коју су се пацијенти упућивали на даље лечење у иностранство, односно слање узорка на дијагностичко испитивање, увек уважавало предлоге конзилијума здравствене установе у којој се пацијент лечио.