Информација о одобреним захтевима из Буџетског фонда у октобру месецу 2018.године

У првих 10 дана октобра, из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, одобрена су средства у износу од 40.079 фунти и 74.555 евра, за лечење двоје пацијената у иностраним здравственим установама, а предложено је и да се средства у износу од 108.000 евра доделе за још 6 пацијената оболелих од церебралне парализе који ће лечење наставити  у  Истанбулу. Поред тога, одобрена су и средства за слање 5 узорака у иностране лабораторије ради дијагностичког испитивања.

Лекарска комисија Буџетског фонда одобрила је средстава у износу од 40.079 фунти, на име даљег лечења  пацијенткиње (ММ), у иностраној здравственој установи „The Harley Street Clinic” у  Лондону, а  по процени трошкова коју је доставила та клиника. Пријем пацијенткиње у овој клиници заказан је за 12. новембар 2018.године.

Такође, на предлог већа Комисије Буџетског фонда одобрена су средства у износу од 74.555 евра, на име наставка лечења пацијента (СЈ) у иностраној клиници „Proton Therapy Center Czech“, Праг.

Поред тога, чланови већа комисије су предложили да се доделе средстава из Буџетског фонда за 6 пацијената оболелих од церебралне парализе који ће лечење наставити  у клиници „Acibadem“  у  Истанбулу. Трошкови лечења су 18.000 евра по пацијенту, по процени трошкова трошкова коју је доставила инострана клиника.