Информације о одобреним захтевима из Буџетског фонда у периоду август-децембар 2017. године

 1. ГЛ, 7 година, одобрена су средства у износу од 312.060 рубљи из Буџетског фонда ради наставка лечења ГЛ, у иностраној здравственој установи у Кургану, у Русији, (ФГБУ РНЦ ВТО „Академика Г.А.Илизарова“ Министарства здравља Русије, Курган, Русија),
 2. МА, 3 године, из Буџетског фонда за лечење одобрена средстава у износу од 3700 евра на име наставка лечења, у болници „St.Augustinus,“, у Белгији, –  интервенција коју је предложио конзилијум Клинике за очне болести КЦ Србије (оперативно лечење десног ока) Овај пацијент је већ одлазио на оперативно лечење пшреко Буџетског фонда.
 3. НМ, 6 месеци, Имајући у виду тежину болести, потребу за евентуалном репарацијом/заменом митралног залиска и рехабилитацијом леве коморе применом одговарајућег уређаја за подршку рада леве коморе, а на основу мишљења кардиолошко-кардиохируршког конзилијума Института за здравствену заштити мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, као и из разлога што се иста не може урадити у Републици Србији, чланови већа Комисије су предложили да се доделе средства у износу од 45.000 Фунти, на име наставка лечења НМ у иностраној здравственој установи „The Harley Street Clinic“ “, у Лондону, на планирано оперативно лечење. Из Буџетског фонда одобрена су и средства за трошкове превоза за пацијента и мајку у пратњи, као и лекара у пратњи  на релацији Београд-Лондон-Београд.
 4. АТ, 36 година, одобрена су средства из Буџетског фонда за ову пацијенткињу на име планиране  интрвенције ради имплантације хомографта код инфективног ендокардитиса пулмоналне валвуле, која се спровела у иностраној здравственој установи у  „Kлиничко болничком центру Загреб“, Република Хрватска, из разлога што су могућности лечења у Републици Србији исцрпљене. Трошкови лечења за ову пацијенткињу по достављању коначне фактуре су 24.420 ЕУР.
 5. МА, 8 година, одобрена су средства из Буџетског фонда за овог пацијента на име одласка на планирану интервенцију: селективну дорзалну ризотомију у инострану установу „АCIBADEM“, у Истанбул, Турска. Трошкови лечења износе 26.200 евра. на име продуженог лечења мал. АМ, који су настали услед компликација након операције, у иностраној здарвственој установи у „ACIBADEM“, у Истанбулу, Турска одобрена су додатна средства у износу од 76.341,68 ЕУР.  Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи. У пратњи пацијента у Истанбул је упућен и лекар са  Клинике за неурохирургију
 6. МК, 38 година, одобрена су средства у износу од 209.832,49 евра из Буџетског фонда за овог пацијента на име трансплантације матичних ћелија хематопоезе која ће се спровести у иностраној здравственој установи Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital, у Немачкој.
 7. ЗР, одобрена су средства из Буџетског фонда на име лечења трансплантације плуће  због прогресивне форме плућне фиброзе и респираторне инсуфицијенције  у инострану здравствену установу  –  Molinetti у Торину, Италија. У моменту када је пацијент послат на лечење у инострану клинику нису познати трошкови лечења, тако да ће веће комисије о томе дати предлог када се достави процена трошкова. За овог пацијента су одобрена средства из Буџетског фонда на име превоза пацијента и то специјалном транспортом на релацији Београд –Торино, из разлога што је пацијент у тешком здравственом стању и захтева оксигену и супортивну терапију током транспорта, као и континуирани стручни надзор стручног пратиоца током транспорта, а што није све могуће обезбедити током комерцијалног лета.
 8. МЈ, 19 година, одобрена су средства из Буџетског фонда у износу од 30.000 ЦХФ због одласка на први постоперативни преглед и неопходне анализе у исти референтни центар, где је и оперисан, односно у „University Children’s hospital Zurich“, Цирих, Швајцарска. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза за пацијента и родитеља у пратњи.
 9. ВТБ, 38 година, одобрена су средства из Буџетског фонда у износу од 80.000 еур на име трансплантације јетре ове пацијенткиње, у иностраној здравственој установи  Acibadem, Истанбул, Турска. Одобрена су и средства из Буџетског фонда на име трошкова авионског превоза за ВТБ и потенцијалног донора,  на релацији Београд – Истанбул – Београд, директан лет. Након ретрансплантације дошло је до компликација где је код пацијенткиње једино решење било извођење  PTC процедуре. Одобрена су додатна средства у износу од 6.593,70 ЕУР.
 10. МН, 8 година, са дијагнозом Mb Crouzon, одобрена су средства у износу од  630 евра на име хируршког лечења из Буџетског фонда које ће се спровести у иностраној здравственој установи, у Универзитетској клиници Хајделберг у Немачкој, по достављеној процени трошкова из наведене иностране установе.
 11. На предлог конзилијума Клинике за неурохирургију, Клиничког центра Србије за десеторо деце оболеле од церебралне парализе одобрена су средства из Буџетског фонда на име наставка лечења у иностраној здравственој установи „Acibadem“, у Истанбулу. Средства су одобрена на име планиране интервенције – селективне дорзалне ризотомије. За ову врсту интервенције одобрено је 27.000 евра по пацијенту, док су за једно дете одобрена средства у износу од 26.200 евра. Из Буџетског фонда су одобрена средства на име трошкова превоза и трошкова смештаја за пацијента и родитеља у пратњи. У пратњи су  била и 2 лекара.
 12. СВ, 3 године, одобрена су средства из Буџетског фонда у износу од  000,00 евра  на име наставка лечења у  иностраном центру, у Универзитетској клиници у Келну, из разлога што примењена хемиотерапија и учињена хируршка интервенција нису довели до потпуног уклањања дела тумора јер  и даље постоје постоперативне компликације. Одобрена су и средства из Буџетског фонда на име  путних трошкова, за авионски превоз за дете и родитеља у пратњи.

Инострани стручњак: у 2017.години из Буџетског фонда одобрена су средства за долазак иностраног ортопедског стручњака из Русије у Универзитетску дечју клинику, који је извео оперативно лечење  код 9 болесника са сложеном ортопедском патологијом. Поред хируршких интервенција обављени су и консултативни прегледи за неколико пацијената са врло сложеном урођеном аномалијом локомоторног система.

Уз Буџетског фонда у 2017. године су одобрена средства и за слање 76 узорака на дијагностичко испитивање у иностране лабораторије у Белгију,  Љубљану и Холандију.